Till innehåll på sidan

Politikernas trygghetsundersökning

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-11-09

Statistiken visar förtroendevalda i kommun- och landstingsfullmäktige och i riksdagens utsatthet för hot, trakasserier, våld, skadegörelse och stöld under åren 2012–2020. Observera att det är statistiken från och med 2019 som ingår i Sveriges officiella statistik. Resultaten från de tidigare mättillfällena är dock producerade utifrån samma kvalitetskrav.

För den här statistiken ansvarar:
Brottsförebyggande rådet (Brå)

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Brottsförebyggande rådet

Telefon
08-527 584 00
E-post
statistik@bra.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/rv0108