Till innehåll på sidan

Domstolsstatistik

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar bland annat inkomna och avgjorda mål, konkurser och domstolsärenden och avgjorda tvistemål avseende familjerätt, men även handläggningsordning, handläggningstid och överklagande- och ändringsfrekvens.

För den här statistiken ansvarar:
Domstolsverket

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Domstolsverket

Telefon
036-15 53 00
E-post
domstolsverket@dom.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/rv0301