Till innehåll på sidan

Bantrafikskador

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-06-09

Statistiken beskriver utvecklingen för olyckor på järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

För den här statistiken ansvarar:
Trafikanalys

Hitta på sidan

Har du frågor om statistiken?

Trafikanalys

Telefon
010-414 42 00
E-post
trafikanalys@trafa.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/tk0602