Till innehåll på sidan

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Statistiken visar kommunernas verksamhet med färdtjänst och riksfärdtjänst; antal resor, antal beviljade och nyttjade tillstånd samt med vilken ekonomi verksamheten bedrivs.

Nyare statistik finns hos Trafikanalys:

Statistik om färdtjänst och riksfärdtjänst

För den här statistiken ansvarar:
Trafikanalys

Trafikanalys logotyp

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Har du frågor om statistiken?

Trafikanalys

Andreas Holmström

Telefon
010-414 42 13
E-post
andreas.holmstrom@trafa.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/tk1201