Till innehåll på sidan

Fordon i län och kommuner 2017

Excel:
Hela publikationen (15323kb)
Serie:
TKSAM - Transporter och kommunikation
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-tksambr1803_e
Statistikansvarig:
Trafikanalys
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-02-15
Förfrågningar:

Anette Myhr

010-414 42 17

anette.myhr@trafa.se

Annika Johansson

010-479 68 25

annika.johansson@scb.se

Tina Svahn

010-479 66 26

tina.svahn@scb.se