Till innehåll på sidan

Körsträckor och bränsleförbrukning

RUS, Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet, presenterar statistik för fordon, körsträckor och bränsleförbrukning på kommunnivå.

Dessa uppgifter används bland annat för miljömåls­indikatorn "Körsträcka med bil".

Körsträckedata

Dessa tabeller har tidigare varit tillgängliga via SCB:s webbplats. Från och med juli 2013 har RUS tagit över värdskapet för datafilerna. SCB har tagit fram dessa nyckeltal på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting under åren 2004–2008 och därefter på uppdrag av RUS.