Till innehåll på sidan

Folkhögskolestatistik

Statistiken visar bland annat deltagare i folkhögskolans långa kurser efter region och kurstyp.

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2016 SM 2017-12-20
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2015 SM 2016-12-15
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2014 SM 2015-10-08
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2013 SM 2014-05-16
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2012 SM 2013-05-16
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2011 SM 2012-05-04
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2010 SM 2011-05-19
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2009 SM 2010-05-18
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2008 SM 2009-05-15
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2007 SM 2008-05-14
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2006 SM 2007-05-31
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2005 SM 2006-06-14
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2004 SM 2005-07-01
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2003 SM 2004-07-07
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2002 SM 2003-06-26
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2001 SM 2002-06-25

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Malin Forsberg

Telefon
010-479 69 61
E-post
Malin.Forsberg@scb.se

Robert Hansson

Telefon
010-479 65 23
E-post
robert.hansson@scb.se

Gabriel Kasto

Telefon
010-479 56 02
E-post
gabriel.kasto@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0510