Till innehåll på sidan

Tema: Utbildning 2014:3 Vuxnas deltagande i utbildning 2011/2012

Omslag

Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-a40br1403_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2014-01-30
Förfrågningar:

Mattias Fritz

010-479 62 67

mattias.fritz@scb.se