Till innehåll på sidan

Konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-05-25

Här redovisas årligen statistik över studerande och studerande som slutfört utbildning i konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Statistiknyheter

Fler slutförde konst- och kulturutbildningar 2021

2022-05-25

Antal antagna som påbörjade studier inom konst- och kulturutbildningar ökade 2021 jämfört med föregående år. Även andelen som slutförde sin utbildning ökade, och mest för män.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Utbildningsbakgrund och social bakgrund för antagna som påbörjat konst- och kulturutbildningar Rapport 2020-10-13

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Studerande och studerande som slutfört utbildning

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Studerande och studerande som slutfört utbildning

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Anna Gärdqvist

Telefon
010-479 65 45
E-post
anna.gaerdqvist@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0702