Till innehåll på sidan

Grundläggande behörighet efter allmän kurs

Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-a40br2201_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2022-01-13
Förfrågningar:

Samuel Snickars

010-479 64 35

samuel.snickars@scb.se

Paula Kossack

010-479 60 05

paula.kossack@scb.se