Till innehåll på sidan

Övergångna från allmän kurs folkhögskolan 2014-2020

Fler påbörjar studier på eftergymnasial nivå

Statistiknyhet från SCB 2022-12-20 8.00

Andelen som har påbörjat eftergymnasiala studier har ökat bland de elever som har fått grundläggande behörighet genom folkhögskolans allmänna kurser.

På folkhögskolan finns tre olika typer av kurser som är öppna för alla att söka: allmänna kurser, särskilda kurser och korta kurser. De kurser som riktar sig till dem som inte slutfört grund- eller gymnasieskolan är allmänna kurser. Inom allmän kurs kan man få grundläggande behörighet till eftergymnasiala studier. De som får behörighet genom allmän kurs på folkhögskolan utgör en egen kvotgrupp vid antagning till högskolestudier.

Andelen som påbörjat eftergymnasiala studier har ökat

Totalt sett har både andelen män och kvinnor som påbörjat eftergymnasiala studier efter uppnådd behörighet ökat mellan 2014 och 2020. Andelen kvinnor har genomgående varit något högre än andelen män. Det gäller såväl dem som börjar studera inom ett år som inom tre år.

Antal kvinnor respektive andel män som påbörjade eftergymnasiala studier inom 1år och 3 år efter kön behörighetsåren 2014–2020

Behörighetsår är det senaste år eleven fått grundläggande behörighet eller grundläggande yrkesbehörighet från folkhögskolans allmänna kurser

Diagram

De flesta går vidare till högskolestudier

Runt hälften av de elever som fått grundläggande behörighet från folkhögskolans allmänna kurs påbörjar någon form av eftergymnasiala studier inom ett år. Den allra vanligaste utbildningen är inom högskola/universitet.

Den andra hälften befinner sig alltså inte i eftergymnasiala studier efter ett år. De som inte studerar på eftergymnasial nivå kan till exempel läsa något ämne på komvux för att uppnå särskild behörighet. Ytterligare en del har gett sig ut i arbetslivet. Efter två år och efter tre år ökar andelen i eftergymnasiala studier.

Fördelning av studieförekomst bland elever efter de uppnått grundläggande behörighet från folkskolans allmänna kurs år 2018 efter kön och tid

Diagram

 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB

Förfrågningar

Samuel Snickars

Telefon
010-479 64 35
E-post
samuel.snickars@scb.se

Marit Jorsäter

Telefon
010-479 62 43
E-post
marit.jorsäter@scb.se