Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling i Sverige - offentliga sektorn 2021

I rapporten presenteras statistik om den FoU-verksamhet som utfördes av den offentliga sektorn under referensåret 2021. De primära indikatorerna är utgifter för egen FoU samt tillhörande FoU-personal mätt som antal personer som utför FoU-aktiviteter och deras FoU-aktiviteter i heltidsekvivalenter. FoU-personal avser den totala personalen och inkluderar både den anställda personalen samt extern arbetskraft i form av konsulter och övrig inhyrd personal.

Serie:
UFFT - Övrig publicering under ämnesområdet Utbildning och forskning
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-ufftbr2202_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2022-11-17
Förfrågningar:

Andres Quinones

010-479 68 65

andres.quinones@scb.se