Till innehåll på sidan

Utgifter för utlagd FoU efter delsektor och mottagare 2021, Mnkr

  Sektor[1]
Mottagare Offentliga sektorn Statliga myndigheter Regioner Kommuner Offentliga icke-vinstdrivande företag
Totalt 24 160 21 188 676 217 2 079
Uppdragsfinansiering 1 873 1 187 349 98 239
Bidragsfinansiering 22 287 20 001 327 119 1 840
Sverige - företag 2 785 2 718 26 20 20
Sverige - forskningsinstitut 1 473 1 284 67 37 85
Sverige - försvarsmyndigheter 995 995 0 0 0
Sverige - statliga myndigheter exkl. försvarsmyndigheter 679 598 56 0 24
Sverige - kommuner och regioner 700 572 110 18 0
Sverige - lokala och regionala FoU-enheter 26 0 10 16 0
Sverige - universitet och högskolor 13 537 11 174 349 116 1 900
Sverige - privata icke-vinstdrivande utförare 383 300 40 10 33
Utlandet - företag 78 75 3 0 0
Utlandet - universitet och högskolor 202 185 1 1 15
Utlandet - statliga enheter 93 93 0 0 0
Utlandet - internationella organisationer 3 206 3 191 14 0 1
Utlandet - privata icke-vinstdrivande utförare 3 3 0 0 0

[1] Delsektorn lokala och regionala FoU-enheter utför ingen utlagd FoU.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-10-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
fou-statistik@scb.se