Till innehåll på sidan

Utgifter för utlagd FoU efter delsektor och mottagare 2019, Mnkr

  Sektor[1]
Mottagare Offentliga sektorn Statliga myndigheter Regioner Kommuner Offentliga icke-vinstdrivande företag
Totalt 20 884 18 019 679 197 1 989
Uppdragsfinansiering 1 926 1 453 388 84 0
Bidragsfinansiering 18 958 16 566 291 112 1 989
Sverige - företag 2 107 2 039 50 15 4
Sverige - forskningsinstitut 1 188 1 080 41 14 53
Sverige - försvarsmyndigheter 815 815 0 0 0
Sverige - statliga myndigheter exkl. försvarsmyndigheter 582 545 8 0 29
Sverige - kommuner och regioner 515 369 122 23 0
Sverige - lokala och regionala FoU-enheter 36 0 14 22 0
Sverige - universitet och högskolor 12 265 9 929 387 108 1 841
Sverige - privata icke-vinstdrivande utförare 423 340 50 13 20
Utlandet - företag 48 45 2 1 0
Utlandet - universitet och högskolor 280 237 1 1 42
Utlandet - statliga enheter 42 42 0 0 0
Utlandet - internationella organisationer 2 577 2 575 2 0 1
Utlandet - privata icke-vinstdrivande utförare 6 4 2 0 0

[1] Delsektorn lokala och regionala FoU-enheter utför ingen utlagd FoU.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-01

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
fou-statistik@scb.se