Till innehåll på sidan

Externt finansierad egen FoU efter finansieringskälla, 2021

Diagram

Företagens utförda FoU 2021 finansierades till 71 procent genom självfinansiering. Stapeldiagrammet visar hur de resterande 29 procenten fördelas per finansieringskälla.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-10-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
fou-statistik@scb.se