Till innehåll på sidan

Totala utgifter för egen FoU 1997-2021, vartannat år, löpande priser

År miljoner kronor
1997 50 151
1999 56 954
2001[1] 75 135
2003 71 953
2005[2] 71 702
2007 78 352
2009[3] 80 464
2011[3] 82 066
2013 85 934
2015 95 576
2017[4] 110 933
2019 122 651
2021 131 541

[1] Finansiella företag inkluderas.

[2] Företag med 10–49 anställda inkluderas.

[3] SCB har mottagit korrigerade FoU-uppgifter avseende år 2009 och 2011. Detta medför att dessa års FoU-uppgifter har korrigerats den 11 maj 2015.

[4] Omarbetning av OECDs definition av FoU till följd av implementering av Frascati manual 2015.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-10-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
fou-statistik@scb.se