Till innehåll på sidan

Totala utgifter för egen FoU

År miljoner kronor
1997 50 151
1999 56 954
2001[1] 75 135
2003 71 953
2005[2] 71 702
2007 78 352
2009[3] 80 464
2011[3] 82 066
2013 85 934
2015 95 576
2017[4] 110 933
2019 122 651

[1] Finansiella företag inkluderas.

[2] Företag med 10–49 anställda inkluderas.

[3] SCB har mottagit korrigerade FoU-uppgifter avseende år 2009 och 2011. Detta medför att dessa års FoU-uppgifter har korrigerats den 11 maj 2015.

[4] Omarbetning av OECDs definition av FoU till följd av implementering av Frascati manual 2015.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-15

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
fou-statistik@scb.se