Till innehåll på sidan

Utgifter för egen FoU efter region

Län2007[1] [5]2009[2]2011201320152017[3]2019[4]
Sverige 78 352 80 464 82 066 85 934 95 576 110 933 122 651
Stockholms län 27 147 26 350 28 713 33 467 37 941 39 737 39 182
Uppsala län 1 958 1 841 1 857 2 113 2 269 2 224 2 030
Södermanlands län 821 1 220 1 372 1 222 1 327 969 263
Östergötlands län 5 280 6 679 6 628 6 578 7 271 7 031 11 108
Jönköpings län 1 218 1 366 1 309 1 195 1 384 1 937 2 071
Kronobergs län 603 1 784 1 417 1 801 2 012 2 590 904
Kalmar län 311 413 228 303 426 203 225
Gotlands län 108 9 21 6 6 .. ..
Blekinge län 1 293 1 244 1 223 353 680 400 3 680
Skåne län 14 617 12 684 13 371 11 797 10 247 12 149 12 185
Hallands län 206 471 439 500 416 453 470
Västra Götalands län 17 231 18 932 19 462 18 767 23 365 34 777 40 920
Värmlands län 952 314 291 440 412 830 740
Örebro län 1 297 1 287 1 061 1 263 937 978 1 465
Västmanlands län 1 183 1 730 1 402 1 700 2 239 2 399 2 299
Dalarnas län 1 156 1 172 1 105 1 422 1 350 1 323 1 302
Gävleborgs län 968 1 175 635 1 049 1 269 867 1 410
Västernorrlands län 500 678 656 713 646 729 563
Jämtlands län 50 42 48 21 28 .. ..
Västerbottens län 504 487 435 574 588 641 733
Norrbottens län 832 519 392 504 762 609 1 062

[1] Korrigering 2012-12-06. Data för 2007 har korrigerats.

[2] Korrigering 2015-05-11. Data för 2009, 2011 och 2013 har korrigerats.

[3] Omarbetning av OECDs definition av FoU till följd av implementering av Frascati manual 2015.

[4] Korrigering 2020-10-29. Data för 2007-2017 har uppskattats enligt ny metod, se Statistikens framställning under Dokumentation.

[5] Summan av utgifterna per region överenstämmer inte med utgifter för riket för 2007, 2009 och 2013. Det beror på partiellt bortfall, dvs. att alla medel inte fördelats ut.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
fou-statistik@scb.se