Till innehåll på sidan

Forskningsinstitutens utgifter för egen FoU

Löpande priser

Diagram

Industriforskningsinstitutens ökade FoU-utgifter från 2017 till 2019 beror till viss del på ett förändrat sätt att beräkna dessa hos uppgiftslämnare. Skiftet kan således betraktas som ett tidsseriebrott.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
fou-statistik@scb.se