Till innehåll på sidan

Utgifter för egen FoU efter sektor och finansieringskälla

2021, milioner kronor

  Samtliga finansieringskällor Företagssektorn Offentliga sektorn Universitets- och högskolesektorn Privata icke-vinstdrivande sektorn Utlandet
Samtliga utförande sektorer
182 973 108 250 43 407 2 730 6 270 21 863
Företagssektorn
131 541 107 952 4 795 91 122 18 580
Offentliga sektorn
8 238 359 7 308 92 52 186
Universitets- och högskolesektorn
42 981 1 216 31 303 1 411 5 955 3 096
Privata icke-vinstdrivande sektorn
213          

Kommentarer

Den privata icke-vinstdrivande sektorn samt lokala och regionala FoU-enheters (en del av den offentliga sektorn) utgifter fördelas inte efter finansieringskälla.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-10-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
fou-statistik@scb.se