Till innehåll på sidan

Utgifter för egen FoU efter sektor och finansieringskälla

2019, milioner kronor

 Samtliga finansierings-
källor
Företags-
sektorn
Offentliga sektornUniversitets- och högskolesektornPrivata icke-vinstdrivande sektornUtlandet
Samtliga sektorer 171 060 106 747 41 476 1 473 5 817 15 124
Företagssektorn 122 651 105 230 5 332 74 186 11 830
Offentliga sektorn 7 719 223 6 776 95 104 296
Universitets- och högskolesektorn 40 491 1 294 29 368 1 304 5 527 2 998
Privata icke-vinstdrivande sektorn 199

Kommentarer

Den privata icke-vinstdrivande sektorn samt lokala och regionala FoU-enheters (en del av den offentliga sektorn) utgifter fördelas inte efter finansieringskälla.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
fou-statistik@scb.se