Till innehåll på sidan

Barn, elever och personal riksnivå – Sveriges officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning

Sveriges officiella statistik

Statistiken redovisar utbildningsresultat för grundskola, gymnasieskola, Komvux och utbildning i svenska för invandrare på riksnivå och omfattar alla verksamhetsformer som ligger inom Skolverkets ansvarsområde.

För den här statistiken ansvarar:
Skolverket

Hitta på sidan

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0135