Till innehåll på sidan

Kostnader riksnivå – Sveriges officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning

Sveriges officiella statistik

Statistiken redovisar kostnader per verksamhetsform på riksnivå och omfattar alla verksamhetsformer som ligger inom Skolverkets ansvarsområde.

För den här statistiken ansvarar:
Skolverket

Hitta på sidan

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0134