Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Ungdomsarbetslöshet i Sverige

Senast uppdaterad: 2022-04-08

Under 2021 var ungdomsarbetslösheten 24,8 procent. Det kan låta mycket, men då måste man komma ihåg att arbetslöshet alltid redovisas som en andel av arbetskraften. En stor del av alla 15–24-åringar ingår inte i arbetskraften, eftersom många av dem studerar på heltid och inte söker jobb.

Ungdomsarbetslöshet totalt

2021

24,8 %

Ungdomsarbetslöshet kvinnor

2021

24,2 %

Ungdomsarbetslöshet män

2021

25,4 %

I januari 2021 anpassades Arbetskraftsundersökningarna (AKU) till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken, vilket har orsakat tidsseriebrott. För närvarande finns det länkade serier för de mest centrala tabellerna för perioden 2005 till 2020. Arbete med länkning av fler serier pågår under året.

För mer information och mer statistik om ungdomsarbetslöshet se
Arbetskraftsundersökningen (AKU)