Till innehåll på sidan

Delmål 1.3 – Inför sociala trygghetssystem [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Införa nationellt lämpliga system och åtgärder för socialt skydd för alla, inklusive grundskydd, och senast 2030 säkerställa att de omfattar en väsentlig andel av de fattiga och de utsatta.

Indikator 1.3.1 – Andel av befolkningen som omfattas av socialt grundskydd och sociala skyddssystem

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar