Till innehåll på sidan

Delmål 12.3 - Halvera matsvinnet i världen

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

Indikator 12.3.1 - Matsvinnsindex och Matavfallsindex

Denna indikator är under utredning

Indikator 12.3.1(P) - Uppkommet matavfall per person i hela livsmedelskedjan

Detta är en indikator som kompletterar den globala indikatorn 12.3.1. Syftet är att följa upp ungefär samma sak som den globala indikatorn, med statistik som finns tillgänglig i Sverige.

Nyckeltal

2018

127kg

är mängde uppkommet matavfall per capita i hela livsmedelskedjan i Sverige

Diagram

Matavfall efter led i livsmedelskedjan

Kg per capita

Diagram: Matavfall efter led i livsmedelskedjan

Källa: Matavfallsmängder i Sverige, Naturvårdsverket

Matavfallsstatistiken för 2012 omfattar varken matavfall som hälls ut via avloppet i hushållen eller matavfall från primärproduktion, det vill säga jordbruk och fiske. Ingen uppdatering har gjorts av mängderna från primärproduktion sedan 2014. Metodbyte för mängdberäkning av matavfall från livsmedelsbutiker gjordes 2018.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10