Till innehåll på sidan

Delmål 15.5 – Skydda den bioligiska mångfalden och naturliga livsmiljöer

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.

Indikator 15.5.1 – Rödlisteindex

Nyckeltal

2020

0,88

är det sammanvägda rödlisteindexet för förlust av biologisk mångfald i Sverige

Diagram

Rödlisteindex för artgrupper

Diagram: Rödlisteindex för artgrupper

Källa: Artdatabanken, SLU och Rödlistning, Naturvårdsverket

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Rödlisteindex för arter

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Tabell

Artgrupper som ingår i beräkning för rödlisteindex, 2020

Antal artgrupper

  Antal observationer
Bin 288
Dagfjärilar 110
Däggdjur 65
Fiskar 131
Fåglar 253
Grod/kräldjur 19
Kärlväxter 1 612
Mossor 1 004
Rödlisteindex, Sverige 3 482

Källa: Artdatabanken, SLU och Rödlistning, Naturvårdsverket

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Rödlisteindex för arter

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10