Till innehåll på sidan

Delmål 15.4 – Bevara bergsekosystem

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2030 säkerställa att bevara bergsekosystemen, inklusive deras biologiska mångfald, i syfte att öka deras förmåga att producera nytta som behövs för en hållbar utveckling.

Indikator 15.4.1 - Skyddade viktiga områden för biologisk mångfald i bergsområden

Denna indikator redovisas redovisas inte i Sverige

Indikator 15.4.2 – Täckning av fjällvegetation

Diagram

Täckning av fjällvegetation, fjällbjörkskog

Andel i procent

15.4.2_A

Diagram

Täckning av fjällvegetation, kalfjäll

Andel i procent

15.4.2_B