Till innehåll på sidan

Delmål 15.7 – Stoppa tjuvjakt och illegal handel med skyddade arter [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Vidta omedelbara åtgärder för att stoppa tjuvjakt på och handel med skyddade djur- och växtarter och inrikta åtgärderna på både utbudet av och efterfrågan på olagliga produkter från vilda djur och växter.

15.7.1 Andelen handel med vilda djur och växter som bedrivs genom tjuvjakt eller illegal handel

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå