Till innehåll på sidan

Delmål 15.8 – Förhindra invasiva främmande arter i land och vattenekosystem [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2020 införa åtgärder för att förhindra införseln av invasiva främmande arter och avsevärt minska deras påverkan på land- och vattenekosystem samt kontrollera eller utrota prioriterade arter.

Indikator 15.8.1 – Andelen länder som har relevant nationell lagstiftning och vidtar lämpliga åtgärder för att förebygga och kontrollera spridningen av invasiva främmande arter

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar