Till innehåll på sidan

Delmål 15.b – Finansiera och skapa incitament för hållbart brukande av skog

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Mobilisera betydande resurser från alla källor och på alla nivåer för att finansiera hållbart brukande av skogar och ge utvecklingsländerna lämpliga incitament att utveckla ett sådant bruk, inklusive för bevarande och återbeskogning.

Indikator 15.a.1/15.b.1 – Offentligt utvecklingsbistånd till utvecklingsländer till att hållbart bevara biodiversitet

Nyckeltal

2020

3 165mkr

i offentligt utvecklingsbistånd från Sverige går till utvecklingsländer för att hållbart bevara biodiversitet

Diagram

Svenskt offentligt utvecklingsbistånd till att hållbart bevara biodiversitet

15.a.1.15.b.1

Källa: Development finance data - OECD, Sida

Statistiken kommer från Sidas årliga rapportering till OECD/DAC.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22