Till innehåll på sidan

Delmål 15.c – Bekämpa tjuvjakt och illegal handel [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Öka det globala stödet till insatser för att bekämpa tjuvjakt på och illegal handel med skyddade arter, inklusive genom att öka möjligheterna till en hållbar försörjning i lokalsamhällena.

Indikator 15.c.1 – Andelen handel med vilda djur och växter som bedrivs genom tjuvjakt eller illegal handel

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå