Till innehåll på sidan

Delmål 16.10 – Säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande friheterna

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Stärka berörda nationella institutioner, bland annat genom internationellt samarbete, i syfte att bygga upp kapacitet på alla nivåer, i synnerhet i utvecklingsländerna, för att förebygga våld och bekämpa terrorism och brottslighet.

Indikator 16.10.1 - Antalet fall av mord, kidnappningar, försvinnanden, frihetsberövanden samt tortyr av journalister, fackligt engagerade och personer som arbetar med mänskliga rättigheter

Denna indikator redovisas inte för enskilda länder.

Indikator 16.10.2 - Länder vars grundlagar garanterar allmänheten tillgång till information

Nyckeltal

År 1766

skrev Sverige, som det första landet i världen, in pressfrihet i grundlagen

Indikator 16.10.3(N) - Hot och våld mot vissa yrkesgrupper 

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator är under utredning.