Till innehåll på sidan

Delmål 16.3 – Främja rättssäkerhet och säkerställ tillgång till rättvisa

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå samt säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla.

Indikator 16.3.1 - Andelen våldsoffer som har anmält brott till behörig myndighet eller annan officiellt utsedd mekanism för konflikthantering

Denna indikator är under utredning.

Indikator 16.3.2 - Häktade i väntan på dom

Nyckeltal

2021

28%

andel häktade kvinnor i väntan på dom i Sverige

2021

26%

andel häktade män i väntan på dom i Sverige

Tabell

Häktade och pågående fängelseverkställigheter

Antal och andel i procent av kvinnor, män, samtliga, barn

  Antal Procent
  Kvinnor Män Samtliga Barn Kvinnor Män Samtliga Barn
2021                
Totalt antal häktade och antal pågående fängelseverkställigheter 449 7 285 7 734 21 100 100 100 100
varav häktade 127 1 920 2 047 21 28 26 26 100
2020                
Totalt antal häktade och antal pågående fängelseverkställigheter 433 6 828 7 261 22 100 100 100 100
varav häktade 122 1 863 1 985 21 28 27 27 95
2019                
Totalt antal häktade och antal pågående fängelseverkställigheter 407 6 275 6 682 23 100 100 100 100
varav häktade 122 1 726 1 848 23 30 28 28 100
2018                
Totalt antal häktade och antal pågående fängelseverkställigheter 344 5 735 6 079 22 100 100 100 100
varav häktade 100 1 586 1 686 19 29 28 28 86
2017                
Totalt antal häktade och antal pågående fängelseverkställigheter 347 5 307 5 654 20 100 100 100 100
varav häktade 97 1 409 1 506 20 28 27 27 100

Källa: Statistik och fakta, Kriminalvården

Redovisat antal häktade och pågående fängelseverkställigheter baseras på tvärsnitt den 1 oktober för respektive år. Barn avser klienter under 18 år.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Indikator 16.3.3 - Andel av befolkningen som har varit med om en tvist under de senaste två åren och som har haft tillgång till en formell eller informell mekanism för tvistlösning, fördelat på typ av mekanism

Denna indikator är under utredning