Till innehåll på sidan

Delmål 16.6 – Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Indikator 16.6.1 - Primära offentliga utgifter som andel av den ursprungligen godkända statsbudgeten

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar.

Indikator 16.6.2 - Andel av befolkningen som är nöjd med sin senaste erfarenhet av offentlig verksamhet

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar.