Till innehåll på sidan

Delmål 16.7 – Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.

Indikator 16.7.1 - Andel positioner i nationella och lokala institutioner fördelat på kön, ålder, personer med funktionsnedsättning och andra befolkningsgrupper

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar.

Indikator 16.7.2 - Andel av befolkningen som tycker att beslutsfattandet är inkluderande och lyhört

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar.

Indikator 16.7.3(N) - Valdeltagande totalt och i olika grupper

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2018

87%

var valdeltagandet i riksdagsvalet

Diagram

Valdeltagande i riksdagsval bland svenska medborgare folkbokförda i Sverige

Röstande i procent av röstberättigade kvinnor resp. män

Valdeltagande i riksdagsval bland svenska medborgare folkbokförda i Sverige

Diagram

Valdeltagande i riksdagsval 2018 i olika grupper

Röstande i procent av röstberättigade i rep. grupp

Diagram: Valdeltagande i riksdagsval 2018 i olika grupper

Källa: Allmänna val, valdeltagandeundersökningen, SCB

Uppgifterna är totalräknade och kommer från SCB:s Valdeltagandeundersökning. Uppgifter om med respektive utan funktionsnedsättning kommer dock från SCB:s Undersökningar av levnadsförhållanden. Samtliga uppgifter avser svenska medborgare folkbokförda i Sverige.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10