Till innehåll på sidan

Delmål 16.9 – Säkerställ juridisk identitet för alla

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2030 tillhandahålla juridisk identitet för alla, inklusive födelseregistrering.

Indikator 16.9.1 - Andelen barn under 5 år vars födsel har registrerats

Nyckeltal

2020

100%

av barn under 5 år i Sverige är registrerade i folkbokföringen