Till innehåll på sidan

Delmål 16.a – Stärk de nationella institutioner som förebygger våld, terrorism och brottslighet

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Stärka berörda nationella institutioner, bland annat genom internationellt samarbete, i syfte att bygga upp kapacitet på alla nivåer, i synnerhet i utvecklingsländerna, för att förebygga våld och bekämpa terrorism och brottslighet.

Indikator 16.a.1 - Förekomst av oberoende institutioner som ansvarar för mänskliga rättigheter i enlighet med Parisprinciperna

Nyckeltal

År 2017

utsågs Diskrimineringsombudsmannen till Sveriges oberoende nationella institution med ansvar för mänskliga rättigheter