Till innehåll på sidan

Delmål 17.10 – Främja ett multilateralt handelssystem inom ramen för Världshandelsorganisationen [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Främja ett universellt, regelbaserat, öppet, icke-diskriminerande och rättvist multilateralt handelssystem inom ramen för Världshandelsorganisationen, inklusive genom att slutföra förhandlingarna enligt utvecklingsagendan från Doha.

Indikator 17.10.1 – Globalt viktad genomsnittlig tullsats

Denna indikator redovisas inte för enskilda länder