Till innehåll på sidan

Delmål 17.13 – Öka den makroekonomiska stabiliteten i världen [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Öka den makroekonomiska stabiliteten i världen, bland annat genom politisk samordning och samstämmig politik.

Indikator 17.13.1 – Makroekonomisk instrumentpanel

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar