Till innehåll på sidan

Delmål 17.14 – Stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Föra en mer samstämmig politik för hållbar utveckling.

Indikator 17.14.1 – Länder med mekanismer för att föra en mer samstämmig politik för hållbar utveckling 

Nyckeltal

JA

Sverige har mekanismer för att föra en inhemsk samstämmig politik genom politiken för global utveckling (PGU) och genom remissförfaranden, jämställdhetsintegrering samt klimat- och miljöintegreringar.