Till innehåll på sidan

Delmål 17.16 – Stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan flera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till att målen för hållbar utveckling nås i alla länder, i synnerhet utvecklingsländer.

Indikator 17.16.1 – Länder som rapporterar om framgångar i ramverken för uppföljning av effektivt internationell utvecklingssamarbete mellan flera parter som bidrar till att målen för hållbar utveckling nås

Nyckeltal

2018

JA

framgångar rapporteras för Sverige i ramverken för effektivt internationellt utvecklingssamarbete mellan flera parter som bidrar till att målen för hållbar utveckling nås