Till innehåll på sidan

Delmål 17.19 – Utveckla nya sätt att mäta framsteg

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2030 bygga vidare på befintliga initiativ för att utveckla mått på framsteg som görs mot hållbar utveckling som kompletterar BNP samt stödja uppbyggnad av statistisk kapacitet i utvecklingsländerna.

Indikator 17.19.1 – Offentligt utvecklingsbistånd till stöd för uppbyggnad av statistisk kapacitet i utvecklingsländerna

Nyckeltal

2020

97mkr

i svenskt offentligt utvecklingsbistånd går till statistisk kapacitet i utvecklingsländerna

Diagram

Svenskt offentligt utvecklingsbistånd (ODA) till kapacitetsutveckling på statistikområdet

17.19.1

Källa: Development finance data - OECD, Sida

Statistiken kommer från Sidas årliga rapportering till OECD/DAC.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Indikator 17.19.2 – Länder som har utfört minst en hushålls- och bostadsräkning de senaste 10 åren och har uppnått full registrering av födelser och dödsfall

Tabell

Hushålls- och bostadsräkningar och folkbokföringssystem i Sverige

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2011
Utfört minst en hushålls- och bostadsräkning de senaste 10 åren             Ja
Har uppnått mer än 90 procent registrering av födelser Ja Ja Ja Ja Ja Ja  
Har uppnått minst 75 procent registrering av dödsfall Ja Ja Ja Ja Ja Ja  

Senast uppdaterad: 2022-03-22