Till innehåll på sidan

Delmål 17.2 – Implementera alla åtaganden för utvecklingsbistånd

Senast uppdaterad: 2021-03-15

De utvecklade länderna ska fullt ut fullfölja sina åtaganden i fråga om offentligt utvecklingsbistånd, inklusive många utvecklade länders åtagande att nå målet att ge 0,7 procent av BNI till utvecklingsländer och 0,15–0,20 procent av BNI till de minst utvecklade länderna. De länder som ger offentligt utvecklingsbistånd uppmanas att överväga att fastställa ett mål om att ge minst 0,20 procent av BNI till de minst utvecklade länderna.

Indikator 17.2.1 – Offentligt utvecklingsbistånd som andel av bruttonationalinkomsten (BNI)

Nyckeltal

2020

1,14%

av Sveriges BNI går till offentligt utvecklingsbistånd

Diagram

Svenskt offentligt utvecklingsbistånd (ODA)

Andel i procent av bruttonationalinkomsten (BNI)

17.2.1

Källa: Development finance data - OECD, Sida

Statistiken kommer från Sidas årliga rapportering till OECD/DAC

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)


Senast uppdaterad: 2022-03-22