Till innehåll på sidan

Delmål 17.4 – Bistå utvecklingsländer med att uppnå hållbar skuldsättning [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Bistå utvecklingsländerna att uppnå en långsiktigt hållbar skuldsättning genom en samordnad politik som syftar till att, när så är lämpligt, främja skuldfinansiering, skuldlättnad och skuldomstrukturering samt åtgärda kraftigt skuldtyngda fattiga länders utlandsskuld för att minska skuldbördan.

Indikator 17.4.1 – Skuldbetalningar som andel av exporten av varor och tjänster

Denna indikator redovisas enbart för utvecklingsländer