Till innehåll på sidan

Delmål 17.6 – Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Stärka nord–syd-samarbetet, syd–syd-samarbetet och det regionala och internationella trepartssamarbetet kring och tillgången till vetenskap, teknik och innovation samt öka kunskapsutbytet på gemensamt överenskomna villkor, inklusive genom förbättrad samordning mellan befintliga mekanismer, i synnerhet på FN-nivå, och genom en global mekanism för teknikfrämjande.

Indikator 17.6.1 – Fasta bredbandsabonnemang per 100 invånare fördelat på hastighet

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar