Till innehåll på sidan

Delmål 17.6 – Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Stärka nord–syd-samarbetet, syd–syd-samarbetet och det regionala och internationella trepartssamarbetet kring och tillgången till vetenskap, teknik och innovation samt öka kunskapsutbytet på gemensamt överenskomna villkor, inklusive genom förbättrad samordning mellan befintliga mekanismer, i synnerhet på FN-nivå, och genom en global mekanism för teknikfrämjande.

Indikator 17.6.1 – Fasta bredbandsabonnemang per 100 invånare fördelat på hastighet

Tabell

Fasta bredbandsabonnemang

Antal fasta bredbandsabonnemang per 100 invånare fördelat på hastighet

  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hastighet            
- över 144 kbit/s och under 2 Mbit/s 0,20 0,12 0,07 0,09 0,08 0,10
- 2 Mbit/s och över samt under 10 Mbit/s 5,56 4,41 3,52 2,51 1,78 1,22
- 10 Mbit/s och över samt under 30 Mbit/s 8,47 7,30 5,91 4,61 4,05 3,42
- 30 Mbit/s och över samt under 100 Mbit/s 4,86 3,20 2,94 2,85 2,66 2,50
- 100 Mbit/s och över samt under 1000 Mbit/s 16,07 21,42 24,72 27,58 29,13 31,15
- 1000 Mbit/s och över 0,22 0,36 0,95 1,20 1,40 2,08
Alla hastigheter 35,39 36,81 38,09 38,53 39,11 40,27