Till innehåll på sidan

Delmål 17.7 – Främja hållbar teknologi i utvecklingsländer [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Främja utveckling, överföring och spridning av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna på gynnsamma villkor, inklusive koncessions- och förmånsvillkor, på villkor som överenskommits mellan parterna.

Indikator 17.7.1 – Totalt bistånd till utvecklingsländer för att främja utveckling, överföring och spridning av miljövänlig teknik

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå