Till innehåll på sidan

Delmål 2.3 - Fördubbla småskaliga livsmedelsproducenters produktivitet och intäkter [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2030 fördubbla jordbrukets produktivitet och inkomster för småskaliga livsmedelsproducenter, i synnerhet kvinnor, ursprungsfolk, familjejordbrukare, boskapsskötande nomader samt fiskare, inklusive genom säker och lika tillgång till mark, andra produktionsresurser och insatsvaror, kunskap, finansiella tjänster och marknader samt möjligheter till värdeskapande och sysselsättning utanför jordbruket.

Indikator 2.3.1 - Produktionsvolym per arbetsenhet (jordbruk/boskapsskötsel/skogsbruk)

Denna indikator är inte relevant för Sverige

Indikator 2.3.2 - Genomsnittlig inkomst för småskaliga jordbrukare fördelat på kön och urbefolkningsstatus

Denna indikator är inte relevant för Sverige