Till innehåll på sidan

Delmål 2.5 - Bevara den genetiska mångfalden i livsmedelsproduktionen

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2020 upprätthålla den genetiska mångfalden av fröer, odlade växter, produktionsdjur och tamdjur samt deras besläktade vilda arter, bland annat med hjälp av välskötta och diversifierade frö- och växtbanker på nationell, regional och internationell nivå. Främja tillträde till samt rimlig och rättvis fördelning av de fördelar som uppstår vid användning av genetiska resurser och därmed förknippad traditionell kunskap, i enlighet med internationella avtal.

Indikator 2.5.1 - Antalet växt- och djurgenetiska resurser för mat och jordbruk som säkras i genbanker

Tabell

Svenska genetiskt individuella fröprover eller plantindivider i NordGens samlingar

Antal accessioner

 Accepterade för långtidsbevarandeTemporärt bevarandeBedömning pågår
2021 13 718 1 374 100
2019 13 669 1 264 281
2015 14 367 606 360

Källa: NordGen, kontakta NordGen för mer information

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Tabell

Svenska genetiskt individuella plantindivider i Nationella genbankens samlingar

Antal accessioner

År 2021Accepterade för långtidsbevarandeTemporärt bevarandeBedömning pågår
Köksväxter 249 10 53
Fruktträd 350 0 0
Bärväxter 118 50 50

Källa: Nationella genbanken, kontakta Nationella genbanken för mer information

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 2.5.2 - Andelen lokala husdjursraser som klassas som hotade

Nyckeltal

2021

86%

av lokala raser i Sverige klassas som hotade

Tabell

Lokala raser efter hotstatus

Antal och andel i procent

  Hotade Inte hotade Okänd hotstatus
  Antal Andel Antal Andel Antal Andel
2021 45 86 2 4 5 10
2019 41 79 9 17 2 4
2014 31 63 12 24 6 12

Senast uppdaterad: 2022-03-18