Till innehåll på sidan

Delmål 2.c - Skapa stabila marknader för jordbruksråvaror och snabb tillgång till marknadsinformation [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Vidta åtgärder för att säkerställa väl fungerande marknader och derivatmarknader för jordbruksråvaror. Underlätta tillgången till aktuell marknadsinformation, inklusive om livsmedelsreserver, i syfte att bidra till att begränsa extrema svängningar i livsmedelspriser.

Indikator 2.c.1 - Indikator för svängningar i livsmedelspriser

Denna indikator är inte relevant för Sverige