Till innehåll på sidan

Delmål 3.3 – Bekämpa smittsamma sjukdomar

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2030 utrota epidemierna av aids, tuberkulos, malaria och försummade tropiska sjukdomar samt bekämpa hepatit, vattenburna sjukdomar och andra smittsamma sjukdomar.

Indikator 3.3.1 – Antalet nya fall av HIV per 1 000 smittfria invånare, fördelat på kön, ålder och nyckelgrupper

Nyckeltal

2020

137nya fall

av HIV bland kvinnor i Sverige

2020

227nya fall

av HIV bland män i Sverige

Diagram

Antal nya fall av HIV

Per 1 000 kvinnor, män

3.3.1_A

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Diagram

Antal nya fall av HIV

Per 1 000 invånare i respektive åldersgrupp

3.3.1_B

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 3.3.2 - Incidensen av tuberkulos per 100 000 invånare  

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 3.3.3 - Incidensen av malaria per 1 000 invånare

Denna indikator är inte relevant för Sverige

Indikator 3.3.4 - Incidensen av hepatit B per 100 000 invånare

Nyckeltal

2020

804rapporterade fall

av hepatit B i Sverige

Diagram

Incidens av rapporterade fall av hepatit B

Rapporterade fall per 100 000 invånare

3.3.4

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 3.3.5 - Antalet personer i behov av åtgärder mot försummade tropiska sjukdomar

Denna indikator är inte relevant för Sverige