Till innehåll på sidan

Delmål 3.a – Genomför världshälsoorganisationens ramkomvension om tobakskontroll

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Stärka genomförandet av Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll i alla länder, där så är lämpligt.

Indikator 3.a.1 - Prevalens för daglig tobaksrökning

Nyckeltal

2020

7%

av kvinnor i Sverige röker dagligen

2020

7%

av män i Sverige röker dagligen

Diagram

Personer 16-84 år som röker dagligen

Andel i procent av kvinnor, män

3.a.1_A

Tabell

Personer som röker dagligen

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

  Kvinnor Män
  16-29 år 30-44 år 45-64 år 65-84 år 16-29 år 30-44 år 45-64 år 65-84 år
2020 4 5 9 9 4 7 8 7
2018 5 5 10 8 5 6 9 8
2016 8 8 13 8 8 5 9 10
2015 11 7 14 12 6 7 12 8
2014 9 6 16 12 7 9 12 8
2013 12 7 14 11 7 9 15 10
2012 11 9 16 11 8 9 14 10
2011 13 8 17 11 8 9 13 10
2010 12 11 17 10 9 9 18 11
2009 10 12 18 11 10 8 16 10
2008 12 12 19 11 8 11 15 9
2007 14 14 22 13 9 9 18 11
2006 13 14 21 11 7 11 18 11
2005 15 17 22 11 9 11 17 10
2004 16 18 25 12 10 14 19 11

Indikator 3.a.2(N) - Prevalens för tobaksbruk dagligen eller ibland

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar