Till innehåll på sidan

Delmål 3.d – Förbättra tidiga varningssystem för globala hälsorisker

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Stärka alla länders, i synnerhet utvecklingsländernas, kapacitet när det gäller tidig varning, riskreducering och hantering av nationella och globala hälsorisker.

Indikator 3.d.1 - Kapacitet och beredskap för allvarliga hälsorisker enligt internationella hälsoreglementet (IHR)

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 3.d.2 - Minska andelen infektioner i blodomloppet som orsakas av organismer resistenta mot vissa antimikrobiella medel

Diagram

Andel infektioner i blodbanan som orsakas av vissa antibiotikaresistenta bakterier

Personer i befolkningen med allvarlig infektion i blodbanan orsakad av Escherichia coli (E. coli) eller Staphylococcus aureus (S. aureus)

3.d.2

Källa: Swedres-Svarm 2020, Folkhälsomyndigheten

MRSA är resistenta Staphylococcus aureus mot cefoxitin och ESBL är resistenta Escherichia coli (E. coli) mot 3:e generationens cefalosporiner(cefotaxim).

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-04-01

Indikator 3.d.3(N) - Konsumtion av antibiotika inom öppenvård och slutenvård

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2020

10definierade dygnsdoser

säljs i Sverige per 1 000 invånare och dag

Diagram

Antibiotikaförsäljning i öppenvård och slutenvård

Definierade dygnsdoser per 1 000 invånare och dag (DDD/TIND)

3.d.3(N)

Källa: Antibiotikaförsäljningen i Sverige, Folkhälsomyndigheten

DDD/TIND = Definierade dygnsdoser per 1 000 invånare och dag.

Antibiotika sålt på slutenvårdsrekvisition inom region Dalarna och Jämtland Härjedalen ingår inte i denna statistik då det inte rapporeras till eHälsomyndigheten.

Antibiotikaförsäljningen under 2020 påverkades stort av covid-19 pandemin och en minskad försäljning ses inom alla vårdformer och framförallt öppenvården.

Se även FOLKHÄLSOINDIKATOR, Antibiotikastatistik

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 3.d.4(N) - Nationell indikator om antibiotikaresistens

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar