Till innehåll på sidan

Delmål 3.d – Förbättra tidiga varningssystem för globala hälsorisker

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Stärka alla länders, i synnerhet utvecklingsländernas, kapacitet när det gäller tidig varning, riskreducering och hantering av nationella och globala hälsorisker.

Indikator 3.d.1 - Kapacitet och beredskap för allvarliga hälsorisker enligt internationella hälsoreglementet (IHR)

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 3.d.2 - Minska andelen infektioner i blodomloppet som orsakas av organismer resistenta mot vissa antimikrobiella medel

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå

Indikator 3.d.3(N) - Konsumtion av antibiotika inom öppenvård och slutenvård

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2019

11definierade dygnsdoser

säljs i Sverige per 1 000 invånare och dag

Diagram

Antibiotikaförsäljning i öppenvård och slutenvård

Definierade dygnsdoser per 1 000 invånare och dag (DDD/TIND)

3.d.3(N)

Källa: Antibiotikaförsäljningen i Sverige, Folkhälsomyndigheten

Blekinge exkluderat från slutenvården åren 2016-2018.

Se även FOLKHÄLSOINDIKATOR, Antibiotikastatistik

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Indikator 3.d.4(N) - Nationell indikator om antibiotikaresistens

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar